Συμπεράσματα από τον σεισμό της Κεφαλονιάς

Επειδή η εμπειρία από κάθε σεισμό είναι πάντα χρήσιμη, τόσο στους ειδικούς, όσο και στους μη ειδικούς, συνοψίζονται παρακάτω τα συμπεράσματα σχετικά με τον σεισμό της Κεφαλονιάς, όπως καταγράφονται στο διαδίκτυο από καθηγητές και εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έκαναν αυτοψίες στο νησί το προηγούμενο διάστημα.

Οι περισσότερες βλάβες λοιπόν εντοπίστηκαν :

α) σε κτίρια με πυλωτές
β) σε κτίρια με καταστήματα στο ισόγειο και συνεχόμενες τζαμαρίες
γ) σε αυθαίρετες κατασκευές και κυρίως αυθαίρετες προσθήκες
γ) σε κτίρια με ανεπαρκή θεμελίωση σε προβληματικό έδαφος (Ληξούρι)
δ) σε τοίχους χωρίς σενάζ
ε) σε τοίχους που αποκολλήθηκαν από τον σκελετό λόγω ατελούς σύνδεσης 
στ) σε υποστυλώματα με οξείδωση του οπλισμού (π.χ. λόγω μη προστασίας των αναμονών στην ταράτσα)
ζ) σε κεραμοσκεπές με κακή στήριξη στους τοίχους
η) σε λιθόχτιστα κτίρια με αδύναμο κονίαμα 
θ) σε μαντρότοιχους που είχαν κατασκευαστεί χωρίς καμία μελέτη
ι) σε παλιά δημόσια κτίρια με ανεπαρκή συντήρηση
κ) στις υποδομές του νησιού (λιμάνια, δρόμους)
λ) σε χωριά όπου δεν είχαν προβλεφτεί τοίχοι αντιστήριξης για την περίπτωση κατολισθήσεων

Καλό θα ήταν σε κάθε περίπτωση, να έχουμε γνώση εκ των προτέρων για μερικά πράγματα κι ας μη μας χρειαστεί ποτέ... (εξάλλου το μάθημα από το πάθημα του άλλου είναι πάντα δωρεάν)
Το σημαντικότερο όμως στην Κεφαλονιά, είναι ότι τα καινούργια κτίρια του νησιού άντεξαν τους αλλεπάλληλους σεισμούς , παρά την μεγάλη ένταση που είχαν. 
Η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στον ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη και τελικά αποδείχτηκε ότι στην Κεφαλονιά γίνονται ασφαλείς και αντισεισμικές κατασκευές. Ο ίδιος σεισμός σε άλλη χώρα, πιθανώς να επέφερε θύματα και μεγαλύτερες καταστροφές. Έτσι λοιπόν οι αρμόδιοι του ΥΠΕΚΑ , κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτείται εκ νέου τροποποίηση του αντισεισμικού κανονισμού. 
Οι φωτογραφίες στο διαδίκτυο από τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός, όπως και οι εικόνες στην τηλεόραση, αν προσέξετε, δείχνουν παλιά κτίρια, δεκαετίας ’70 περίπου. Δεν δείχνουν καινούργια κτίρια, διότι αυτά, απλά δεν έπαθαν τίποτα!