Ερειπωμένα κτίρια σε κεντρικά σημεία του νησιού

Η παρουσία μεγάλου αριθμού ερειπωμένων παλιών κτιρίων σε κεντρικά σημεία του νησιού μας, αποτελεί θλιβερή εικόνα. Τα συναντάει κανείς σε κεντρικούς δρόμους στην Αγ. Μαρίνα, στο Κριθώνι, στο Λακκί, στην Μερικιά, στην Ράχη.

Και αν αυτή την εικόνα ο ντόπιος πληθυσμός την έχει αποδεχθεί και την έχει συνηθίσει, για τον επισκέπτη ή τον τουρίστα το καλοκαίρι, αποτελεί μελανό τόνο στην συνολική εικόνα που διαμορφώνει για το νησί. Αναπόφευκτο είναι για αυτούς να δημιουργηθούν σκέψεις αδιαφορίας ή εγκατάλειψης ή  εκ μέρους του δήμου.

Σίγουρα, πρώτοι απ΄ όλους οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων θα έπρεπε να μεριμνήσουν να τα ανακαινίσουν ή να τα κατεδαφίσουν, αλλά και ο δήμος θα μπορούσε να τους προσδώσει κίνητρο να το κάνουν.

Για τα δε ακίνητα που είναι ιδιοκτησίας του Δημοσίου, πάλι ο Δήμος οφείλει να δραστηριοποιηθεί έτσι ώστε να παρακαμφθούν  γραφειοκρατικές διαδικασίες και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Ο τουρίστας που βλέπει το καλοκαίρι μπροστά στην παραλία της Μερικιάς τα εγκαταλελειμμένα κτίρια δεν τον ενδιαφέρει αν αυτά είναι ιδιωτικά ή δημόσια, διαμορφώνει μόνο άσχημη εντύπωση για το νησί.

Ιδιαίτερα τα ερειπωμένα ιταλικά κτίρια στην Λέρο είναι πάρα πολλά, σε σχέση με την Κω και την Ρόδο όπου εκεί τα διατηρούν και τα συντηρούν επιμελώς.

Είναι προφανές ότι έτσι οφείλουν να κάνουν οι δήμοι που έχουν επιδιώξεις στον τουριστικό τομέα και επίσης σέβονται την ιστορία  και τον πολιτισμο του τόπου.