» ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το  γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή οικοδομικών έργων όπως κατοικιών, καταστημάτων, κτιριακών συγκροτημάτων,  καλύπτοντας όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η οικοδομή που επιθυμείτε.  Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στον ορθό σχεδιασμό, στην αισθητική ένταξη του έργου στο περιβάλλον και στην βέλτιστη ποιότητα κατασκευής. Η πείρα μας από την μεγάλη γκάμα οικοδομών που έχουμε κατασκευάσει και του πλήθους των περιπτώσεων που έχουμε αντιμετωπίσει, εγγυάται την καλύτερη επιλογή και στην δική σας περίπτωση.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει αναπαλαιώσεις παλαιών κτηρίων, καθώς και ανακαινίσεις - επεκτάσεις υπαρχόντων κατοικιών, αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών, άδειες λειτουργίας καταστημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού (καφετέριες, εστιατόρια κλπ), με την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

Σε μια νέα οικοδομή, στην φάση του σχεδιασμού του έργου, σε συνεργασία με τον πελάτη, επιλέγεται η καταλληλότερη προοπτική του έργου και ειδικότερα μελετάται,

 • η αρχιτεκτονική μορφή  του έργου εξωτερικά και η διαρρύθμιση των εσωτερικών χωρών.
 • ο ενεργειακός σχεδιασμός, όπως ο προσανατολισμός του κτιρίου, η θέση των ανοιγμάτων και η επιλογή των υλικών κατασκευής.
 • η βέλτιστη στατική λύση της οικοδομής σύμφωνα  με τον Αντισεισμικό κανονισμό.
 • Η αρμονική ένταξη του έργου στον περιβάλλοντα χώρο και η μελέτη των εξωτερικών διαμορφώσεων.
 • Την οικοδομή που θα κατασκευαστεί  σας την παρουσιάζουμε εκ των προτέρων σε έγχρωμη τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση (μακέτα) .
 •  Ακολούθως  το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη του φακέλου και την διεκπεραίωσή του μέχρι να εκδοθεί η Άδεια Δόμησης.

katopsi

Στην φάση της κατασκευής του έργου  το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την επίβλεψη όλων των εργασιών μέχρι η οικοδομή να ρευματοδοτηθεί από την ΔΕΗ. Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης και την κατασκευή της οικοδομής εργολαβικά, εξ’ αρχής των εργασιών και  μέχρι την πλήρη αποπεράτωση ή τμηματικά.

Συντάσσεται με τον ενδιαφερόμενο ένα ιδιωτικό συμφωνητικό,  όπου καθορίζονται η επιφάνεια της οικοδομής, ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής, όπως και ο προϋπολογισμός των  εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

Το κόστος κατασκευής διακυμαίνεται ανάλογα με την οικοδομή καθαυτή, τα υλικά που έχουν επιλεχθεί και τις τυχόν δυσκολίες  που παρουσιάζει κάθε οικόπεδο. Το γραφείο μας συνεργάζεται με τα καλυτέρα συνεργεία του νησιού μας , γεγονός που εγγυάται την άριστη ποιότητα κατασκευής.

Τα υλικά κατασκευής προμηθεύονται κυρίως από την τοπική αγορά για λογούς στήριξης της οικονομίας του νησιού μας, εκτός και αν ο πελάτης επιθυμεί να προμηθευθούν από αλλού.

Δίνεται ιδιαίτερη βάση στον χρονικό προγραμματισμό και την οικονομική διαχείριση του έργου έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το βέλτιστο δυνατό, αλλά και ο πελάτης να μην βρεθεί εκτός προϋπολογισμού. 

Πληροφοριακά στο νησί μας σήμερα, το κόστος των επιμέρους εργασιών που εκτελούνται για μια συνήθη κατοικία είναι σε ποσοστό επί του συνολικού κόστους περίπου:

 • Χωματουργικά : 4%
 • Μπετόν : 26%
 • Τοιχοποιίες – σοβάδες 20%
 • Υδραυλικά 4%
 • Ηλεκτρολογικά 7 %
 • Δάπεδα 12 %
 • Κουφώματα 10%
 • Ντουλάπια 4 %
 • Χρωματισμοί 5%
 • Μονωτικά 5%
 • Διάφορα 3%

                                                                                                                                                     kolona

Το κόστος των έργων περιβάλλοντος χώρου εξαρτάται από την έκταση και την μορφή του οικοπέδου. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαμόρφωση εξωτερικών χώρων όπως,

 • Τις απαραίτητες  χωματουργικές εργασίες για την επιθυμητή διαμόρφωση του οικοπέδου.
 • Την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε επικλινή οικόπεδα, πέτρινων ή από μπετόν.  
 • Εξωτερικές κατασκευές, όπως διάδρομοι, χώροι πάρκινγκ, κιόσκια, πέργκολες, κηποτεχνική  διαμόρφωση αυλών.

Θυμηθείτε ότι κάθε οικοδομή πρέπει να προσαρμόζεται στο δεδομένο οικόπεδο και επειδή τα περισσότερα οικόπεδα στο νησί μας είναι επικλινή, ένας λανθασμένος σχεδιασμός μπορεί να οδηγήσει σε αντιαισθητικές ή ασύμφορες οικονομικά λύσεις.

Για κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε μας!