» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Το  γραφείο μας αναλαμβάνει ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων και έχει την δυνατότητα έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών που απαιτούνται για την αγοραπωλησία ή ενοικίαση ακινήτων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία   απαιτείται μετά την 9-1-2011 πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για κτίσματα άνω των 50 τ.μ. όπως κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχεία κλπ.

Δεν απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού για πώληση ή ενοικίαση χώρων όπως βιοτεχνίες , αποθήκες , γκαράζ.

Η έκδοση του πιστοποιητικού αφορά την ενεργειακή κατάταξη κάθε κτιρίου σε κλίμακα βαθμολόγησης από  Η  έως  Α+  και έχει στόχο την ενεργειακή κατάταξη μέχρι το 2020 όλων των κτηρίων στη χώρα σύμφωνα με τις οδηγίες της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Ο απώτερος σκοπός είναι η βαθμιαία μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων κάθε παλαιάς οικοδομής. 

Οι καινούριες οικοδομές από το 2011 και μετά, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατάταξης Β και άνω.

katataxi

Σε κάθε πιστοποιητικό γίνονται από τον επιθεωρητή συστάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση της οικοδομής και οι συνηθέστερες όσο και αποτελεσματικότερες είναι:

 • Η καλή μόνωση του δώματος.
 • Η τοποθέτηση συγχρόνων κουφωμάτων με ενεργειακούς υαλοπίνακες.
 • Η αναδρομική θερμομόνωση τοίχων, εσωτερικά ή εξωτερικά.
 • Η τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων όταν δεν υπάρχουν.
 • Η τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου Inverter.
 • Η τοποθέτηση αντλιών θερμότητας ως κυρία επιλογή θέρμανσης.
 • Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων ενέργειας - φωτοβολταϊκά.

Το γραφείο μας μέχρι σήμερα έχει επιθεωρήσει 6500 τ.μ. θερμαινόμενων χώρων στην Λέρο, στους Λειψούς και στην Πάτμο και έχει εκδώσει μεγάλο αριθμό Ενεργειακών πιστοποιητικών.

Από το μέχρι τώρα ικανό στατιστικό δείγμα προκύπτει ότι οι περισσότερες οικοδομές από άποψη ενεργειακής απόδοσης έχουν την χαμηλότερη κατάταξη, την Η (ποσοστό 29%). Την μεγαλύτερη κατάταξη Γ έχει ένα ποσοστό μόλις 17%. Χαμηλή κατάταξη έχουν ιδιαιτέρα οι παλιές οικοδομές, προ του 1979, όταν δεν εφαρμοζόταν ο Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων και οι εξωτερικοί τοίχοι στις οικοδομές χτίζονταν χωρίς μόνωση.

Αντίστοιχα αποτελέσματα ανέδειξαν και τα στατιστικά στοιχεία των μέχρι τώρα εκδοθέντων ενεργειακών πιστοποιητικών πανελλαδικώς, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ.  http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR

Επισημαίνεται ότι η χαμηλή ενεργειακή απόδοση συνεπάγεται μεγάλες καταναλώσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα ή πετρέλαιο.

Προτείνεται όπως τίθενται υπ΄ όψιν σας οι  συστάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που αναγράφονται σε κάθε πιστοποιητικό που λαμβάνετε, όπου έχει υπολογισθεί το αντίστοιχο κόστος κάθε προτεινόμενης εργασίας, όπως και ο αντίστοιχος χρόνος απόσβεσης. 

Θυμηθείτε ότι τα έργα που απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση της οικοδομής αν επιλεχθούν σωστά για την δική σας περίπτωση και γίνουν με ορθό σχεδιασμό, θα φέρουν την ταχύτερη απόσβεση των χρημάτων σας!

                                                                                               ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Το γραφείο μας συντάσσει τον φάκελο για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξ’ οικονομώ κατ’ οίκον», όπου έχετε την δυνατότητα να επωφεληθείτε επιδότησης έως 70% επί του κόστους εργασιών αναβάθμισης  - ανακαίνισης της οικοδομής σας. Προϋπόθεση είναι οι εργασίες αυτές να επιφέρουν ενεργειακή αναβάθμιση της οικοδομής σας κατά μια τουλάχιστον κατηγορία.

Επιδοτούμενα  έργα είναι:

 • Νέα κουφώματα.
 • Θερμομόνωση δώματος ή τοίχων.
 • Ηλιακοί θερμοσίφωνες.
 • Σύγχρονος καυστήρας - λέβητας ή αντλίες θερμότητας.
 • Κλιματιστικά τύπου Inverter.
 • Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης
 • Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) όπως φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κλπ.

Για κάθε περίπτωση ανακαίνισης του χώρου σας συμβουλευτείτε μας! 

                                                                                                                            ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ