ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φιλικότερο περιβάλλον για τις τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα φιλοδοξείται να διαμορφωθεί με βάση σχέδιο νόμου των υπουργείων Τουρισμού και Περιβάλλοντος.

Το νομοθέτημα προβλέπει, μεταξύ των άλλων, την κατάργηση των περιορισμών στη δημιουργία μεγάλων οργανωμένων τουριστικών αναπτύξεων στα μικρά νησιά. Επίσης, με βάση τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο, πριμοδοτείται η δημιουργία γκολφ στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, οργανώνεται η τουριστική ενοικίαση επαύλεων και επιτρέπεται η ανέγερση τουριστικών κατοικιών. Θεσπίζονται θέσεις τουριστικών ακολούθων στις χώρες όπου δεν λειτουργούν γραφεία του ΕΟΤ, επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων εντός ζώνης τουριστικών λιμένων Κυριακές και αργίες για τουριστικούς σκοπούς και συστήνονται Γενικό Μητρώο και Υπηρεσία μιας Στάσης στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.